UCHWAŁY

 1. Uchwała Zarządu nr 1/2024 w sprawie stwierdzenia nabycia członkostwa w Spółdzielni
 2. Uchwała Zarządu nr 4/2024 w sprawie stwierdzenia nabycia członkostwa w Spółdzielni
 3. Uchwała Zarządu nr 14/2024 w sprawie stwierdzenia nabycia członkostwa w Spółdzielni
 4. Uchwała Zarządu nr 15/2024 w sprawie stwierdzenia nabycia członkostwa w Spółdzielni
 5. Uchwała Zarządu nr 17/2024 w sprawie stwierdzenia nabycia członkostwa w Spółdzielni
 6. Uchwała Zarządu nr 23/2024 w sprawie stwierdzenia nabycia członkostwa w Spółdzielni
 7. Uchwała Zarządu nr 25/2024 w sprawie stwierdzenia nabycia członkostwa w Spółdzielni
 8. Uchwała Zarządu nr 26/2024 w sprawie stwierdzenia nabycia członkostwa w Spółdzielni
 9. Uchwała Zarządu nr 28/2024 w sprawie stwierdzenia nabycia członkostwa w Spółdzielni
 10. Uchwała Zarządu nr 30/2024 w sprawie wpisania na listę refundacji oraz wypłatę...
 11. Uchwała Zarządu nr 33/2024 w sprawie wpisania na listę refundacji oraz wypłatę...
 12. Uchwała Zarządu nr 34/2024 w sprawie stwierdzenia nabycia członkostwa w Spółdzielni
 13. Uchwała Zarządu nr 35/2024 w sprawie podpisania umowy o lokatorskie prawo do lokalu.
 14. Uchwała Zarządu nr 38/2024 w sprawie stwierdzenia nabycia członkostwa w Spółdzielni
 15. Uchwała Zarządu nr 39/2024 w sprawie stwierdzenia nabycia członkostwa w Spółdzielni
 16. Uchwała Zarządu nr 40/2024 w sprawie stwierdzenia nabycia członkostwa w Spółdzielni
 17. Uchwała Zarządu nr 41/2024 w sprawie stwierdzenia nabycia członkostwa w Spółdzielni
 18. Uchwała Zarządu nr 42/2024 w sprawie utworzenia odpisu aktualizującego należności

​​Treść uchwał zawiera dane osobowe, uchwały dostępne tylko dla członków Spółdzielni.

 

Pliki do pobrania:

pdf

Uchwała nr 2/2024

(230 kb)

w sprawie udzielenia bonifikaty.

pdf

Uchwała nr 3/2024

(230 kb)

w sprawie udzielenia bonifikaty

pdf

Uchwała nr 5/2024

(256 kb)

w sprawie opłat za gaz w budynkach z gazomierzami zbiorczymi.

pdf

Uchwała 6/2024

(213 kb)

w sprawie zatwierdzenia korekty planu amortyzacji za 2023 rok.

pdf

Uchwała 7/2024

(211 kb)

w sprawie zatwierdzenia planu amortyzacji na 2024 rok

pdf

Uchwała 8/2024

(242 kb)

w sprawie podwyższenia stawek eksploatacyjnych dla lokali użytkowych i dzierżawy terenu.

pdf

Uchwała 9/2024

(258 kb)

w sprawie podwyższenia cen wywoławczych (stawek eksploatacyjnych) do przetargów lokali użytkowych i dzierżawy terenów

pdf

Uchwała 10/2024

(239 kb)

w sprawie zaliczek z tytułu opłat za podgrzanie wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych

pdf

Uchwała 11/2024

(252 kb)

w sprawie wprowadzenia nowych zaliczek z tytułu opłat za co.

pdf

Uchwała 12/2024

(261 kb)

w sprawie cen na usługi montażowe.

pdf

Uchwała 13/2024

(273 kb)

w sprawie kontroli okresowej stanu technicznego budynków - przeglądy roczne

pdf

Uchwała nr 16/2024

(231 kb)

w sprawie udzielenia bonifikaty

pdf

Uchwała nr 18/2024

(243 kb)

w sprawie zatwierdzenia zużytych środków czystości za drugie półrocze 2023 r.

pdf

Uchwała nr 19/2024

(255 kb)

w sprawie zlecenia mycia aut służbowych.

pdf

Uchwała nr 20/2024

(221 kb)

w sprawie Preliminarza wydatków z ZFŚS na 2024 rok.

pdf

Uchwała nr 21/2024

(225 kb)

w sprawie zatwierdzenia Protokołu z ustalenia rozdziału środków z ZFŚS

pdf

Uchwała nr 22/2024

(261 kb)

w sprawie cen na usługi montażowe.

pdf

Uchwała nr 24/2024

(239 kb)

w sprawie refundacji za wymianę stolarki okiennej przez lokatorów we własnym zakresie.

pdf

Uchwała nr 27/2024

(228 kb)

w sprawie planów urlopów wypoczynkowych.

pdf

Uchwała nr 29/2024

(239 kb)

w sprawie akceptacji oferty cenowej

pdf

Uchwała nr 31/2024

(230 kb)

w sprawie akceptacji oferty cenowej

pdf

Uchwała nr 32/2024

(231 kb)

w sprawie udzielenia bonifikaty.

pdf

Uchwała nr 36/2024

(232 kb)

w sprawie spisania różnic z rozliczenia c.o. za rok 2023 w pozostałe koszty operacyjne.

pdf

Uchwała nr 37/2024

(255 kb)

w sprawie zmiany zasad wydawania pilotów do szlabanów umożliwiających wjazd na zamknięty parking.