UCHWAŁY

Uchwała nr 10/2017 w sprawie wykreślenia
Uchwała nr 11/2017 w sprawie wykreślenia.

(Ze względu na ochrone danych osobowych treści Uchwał dostępne tylko dla Członków Spółdzielni).

 

Pliki do pobrania:

pdf

Uchwała nr 1/2017

(597 kb)

w sprawie zatwierdzenia aneksu do "Regulaminu funduszu na remonty zasobów....."

pdf

Uchwała nr 2/2017

(819 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki opłaty eksploatacyjnej i odpisu na fundusz remontowy......

pdf

Uchwała nr 3/2017

(804 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki opłaty eksploatacyjnej i odpisu na fundusz remontowy...dla osób nie będących członkami Spółdzielni

pdf

Uchwała nr 4/2017

(339 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki opłaty eksploatacyjnej i odpisu na fundusz remontowy...... garaży

pdf

Uchwała nr 5/2017

(343 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki opłaty eksploatacyjnej i odpisu na fundusz remontowy......garaży..dla osób nie będących członkami Spółdzielni

pdf

Uchwała nr 6/2017

(285 kb)

w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo-finansowego na 2017 rok.

pdf

Uchwała nr 7/2017

(929 kb)

w sprawie zatwierdzenia "Zasad finansowania i realizacji wymiany gazowych podgrzewaczy wody...."

pdf

Uchwała nr 8/2017

(280 kb)

w sprawie przyjęcia Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego za 2016 r.

pdf

Uchwała nr 09/2017

(247 kb)

w sprawie ustalenia dopłaty za wykorzystywanie powierzchni w lokalu mieszkalnym do celów zawodowych....

pdf

Uchwała nr 12/2017

(463 kb)

w sprawie zatwierdzenia opłat za umieszczanie ogłoszeń, szyldów, reklam oraz montowanie anten

pdf

Uchwała nr 13/2017

(251 kb)

w sprawie odstępstwa od "Regulaminu udzielania zamówień na roboty ......"

pdf

Uchwała nr 14/2017

(195 kb)

w sprawie ustalenia terminu lustracji kompleksowej

pdf

Uchwała nr 15/2017

(202 kb)

w sprawie wyboru biegłego rewidenta ... za 2017 rok.

pdf

Uchwała nr 16/2017

(472 kb)

w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej

pdf

Uchwała nr 17/2017

(208 kb)

w sprawie ustalenia danych wyjściowych do planu na 2018 rok

pdf

Uchwała nr 18/2017

(304 kb)

w sprawie ustalenia finansowania projektu ......

pdf

Uchwała nr 18/2017

(906 kb)

w sprawie zatwierdzenia procedur przyjęcia do realizacji inicjatywy lokatorskiej.