Rada nadzorcza

SKŁAD RADY NADZORCZEJ
Prezydium Rady

 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Burniak Maciej
 2. Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  Fall Grażyna
 3. Sekretarz - Struś Danuta

Komisja Rewizyjna

 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  Łomotowski Kazimierz
 2. Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
  Zborowska Marta
 3. Członek - Żytniak Maciej

E-mail: radanadzorcza@smbol.pl