Zarząd

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI
1. Prezes Zarządu - mgr inż. Beata Ślęzak 
2. Z-ca Prezesa ds. technicznych - mgr inż. Mirosław Potocki
3. Członek Zarządu - Helena Mularczyk


KIEROWNICY DZIAŁÓW
1. Główny Księgowy - Helena Mularczyk
2. Dział techniczny GZM - Iwona Perłowska
3. Administracja Osiedla nr 1 - Roman Rościszewski
4. Administracja Osiedla nr 2 - Tadeusz Wiącek
5. Administracja Osiedla nr 3 - Stanisław Wiącek
6. Administracja Osiedla nr 4 - Tadeusz Wiącek

SKŁAD RADY NADZORCZEJ

Prezydium Rady

 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Burniak Maciej
 2. Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  Fall Grażyna
 3. Sekretarz - Struś Danuta

Komisja Rewizyjna

 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  Łomotowski Kazimierz
 2. Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
  Zborowska Marta
 3. Członek - Żytniak Maciej

E-mail: radanadzorcza@smbol.pl